creativiteit + strategie

ontwerpend en onderzoekend complexe vraagstukken te lijf

blau lab zorgt met strategie + creativiteit voor helderheid en momentum in uitdagende vraagstukken bij visievorming, productservice innovatie, disruptieve technologie en marktvernieuwing.

verkennen & onderzoek

toekomstvisie

concept ontwerp

wat is future design?

future design is een design methode waarbij we in co-creatie en door ontwerpend onderzoeken een toekomstvisie ontwikkelen op een innovatievraag en deze omzetten in producten en diensten die nu en straks passen bij uw organisatie, uw klanten en uw omgeving. Simpeler gezegd: future design maakt van creativiteit een zesde zintuig en kompas voor uw organisatie.

wat dat oplevert

Of het nu gaat om het realiseren van een eigen ambitie of om het vinden van een antwoord op een wereld die sterk aan het veranderen is, de goede keuze ligt waarschijnlijk niet meteen voor de hand. Dit levert een dilemma op voor degenen die geacht worden hierin het voortouw te nemen.

Maak van blau lab ook uw ontwerpende, meedenkende co-creatie bondgenoot om met optimisme, vertrouwen en plezier werk te maken van uw productservice en visie vraagstukken.

wie gingen u voor?

blau lab werkte eerder o.a. met Rijkswaterstaat, Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Effenaar, Monuta, Gave Dingen Doen, Philips, Glimworm (i.o.v. Amsterdam Smart City), Pachube.


nu direct aan de slag!

splash&dash – in 2,5 uur een heldere vraag

Een splash&dash is een creatieve sprintsessie van 2,5 uur waarin we op hoofdlijnen uw innovatievraag onderzoeken en in beeld brengen. Vaak levert dit al nieuwe inzichten op en een goed idee vanuit welke gezichtspunten de vraag benaderd kan worden.


onze diensten – creativiteit in actie


Wilt u een vraagstuk vanuit breed perspectief en de lange termijn benaderen? Kies dan voor een future design traject.

Op korte termijn bruikbare ideeën en inzichten binnen een bestaand innovatieproject? Zet dan een design sprint in.

De creatieve capaciteit vergroten van uw organisatie, binnen uw werk of van een co-creatieve omgeving? Ga aan de slag met creative space.

ontwerpen aan de toekomst

future design

Een volledig traject van onderzoek, visievorming, conceptontwikkeling en strategisch advies voor organisaties die een onderwerp of vraagstuk vanuit een volledig perspectief op de lange termijn willen benaderen. Zeer geschikt voor transitievraagstukken, grotere strategische ambities en complexe onderwerpen.

creatieve oplossingen hier & nu

design sprints

Een korter traject waarbij voor een actueel innovatievraagstuk oplossingen worden ontworpen. Vaak gaat het hier om trajecten die al lopen en waarbinnen een creatieve stap in de goede richting moet worden gemaakt. Een design sprint, creatieve sessie of safari geeft dan op korte termijn een antwoord.

duurzame creativiteit

creative spaces

Activiteiten en coaching gericht op het in kaart brengen en verbeteren van de creatieve capaciteit van uw organisatie, team of mensen. Denk hierbij aan het ontwerpen van innovatiemiddelen, creatieve methoden, coaching en het ontwerpen van hackathons en innovatie labs.


kennismaken bij een kop koffie?

  • hoe kan blau lab u van dienst zijn?


  • Should be Empty:
Now create your own Jotform - It's free! Create your own Jotform
blau lab logo
blau lab - Tramkade 26 - 5211VB - 's-Hertogenbosch

Icons made by Freepik, noomtah, Eucalyp from www.flaticon.com